PÕHJAMAISELE KLIIMALE

Optimeeritud põhjamaisele kliimale

Turul käib elav arutelu Põhjamaadele sobivate soojuspumpade vajalikkusest. Paljud tarnijad arvavad, et soojuspumpade põhjamaisele kliimale optimeerimine on oluline, teised väidavad jällegi, et see on "puru silmaajamine". Mitsubishi Electric on kindlalt veendunud, et kliimast lähtumine on väga tähtis! Allpool kirjeldame miks.

  •  


Enamik soojuspumpadest on algselt projekteeritud kui soojadele maadele mõeldud õhukonditsioneerimise seadmed. Mitsubishi Electricu poolt meie piirkonda tarnitavad õhusoojuspumbad on välja arendatud, konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et nad taluksid karmi põhjamaist kliimat. Mitsubishi Electric nõuab oma tehastelt Jaapanis, Taimaal ja Šotimaal, et need tarniksid Põhjamaadele vastupidavaid, efektiivseid ja energiasäästlikke soojuspumpasid, mis sobivad põhjamaisele kliimale. Jää, lume ja kondensvee eemaldamiseks varustatakse hooneväline moodul tehases spetsiaalse küttekaabliga. Automaatika on programmeeritud arvestades meie piirkonna aastaaegu ja kliimaolude ning temperatuuride muutusi. Peale selle on soojuspumbad testitud ning neil on töögarantii kuni temperatuurini -20°C. Samas garanteeritakse mittepõhjamaistele oludele sobitatud soojuspumpade töö kuni temperatuurini -10°C.

Teised Mitsubishi Electricu esindused Euroopas ei kasuta samu soojuspumpasid, sest neil on eraldi mudelid, mis on sobitatud nende kliima jaoks. Erinevatele piirkondadele valmistatud soojuspumpade mudelid ei ole mõeldud kasutamiseks selleks mittesobivas piirkonnas. Meie põhjamaisele kliimale sobivad soojuspumbad on kasutusel sarnase kliimaga piirkondades, nagu Venemaa või Alpid.

Lõunapiirkondadele kohandatud soojuspumbad

Turul on liikvel Mitsubishi Electricu õhusoojuspumbad, mis EI OLE sobivad põhjamaistele kliimaoludele. Teavitame oma kliente, et need soojuspumbad ei ole pärit meilt, Mitsubishi Electric Skandinaavia'st. Need mudelid on valmistatud kasutamiseks lõunapoolsetes maades, näiteks Hispaanias või Itaalias, kus neid tuleks ka kasutada. Kui need paigaldada aga meie laiuskraadidel siis on suur oht, et temperatuuri langedes soojuspump läheb rikki. Hoiatame oma kliente selliste mudelite ostmise eest ja soovitame alati küsida, kas soojuspump on sobiv töötamiseks põhjamaises kliimas!

Soojuspumpadel, mis sobivad meie kliimasse on mudeli nime lõpus H täht, näiteks MSZ-FD25VAH või  MSZ-GA25VAH. (Kõige lihtsam on kontrollida hoonevälise osa nime: MUZ-FD25VAH  või  MUZ-GA25VAH). Soojuspumbal, mis on sobiv lõunapoolsetele laiuskraadidele puudub nime lõpus H täht, näiteks MUZ-FD25VA  või MUZ-GA25VA. Soovitame ostjale alati kontrollida enne ostu toote märgistust, et tulevikus ei tekiks probleeme soojuspumbaga. Ole kindel, et ostad soojuspumba usaldusväärse edasimüüja käest ning paigalduse teostaks akrediteeritud spetsialist.