KUIDAS TÖÖTAB SOOJUSPUMP?

Kuidas töötab soojuspump?

Soojuspump pumpab soojusenergiat ühest piirkonnast teise. Soojuspump võib energiat ammutada näiteks õhust, veest, kaljust või pinnasest ning saadud soojusenergiaga kütta maja küttesüsteemi või toota sooja tarbevett.


Soojuspumba tööpõhimõte on sama, mis külmikul. Külmutuskapis juhitakse kapi sees olev soojus taga asuvate ribide kaudu ümbritsevasse õhku. Soojuspump pumpab päikeseenergia poolt salvestunud soojust kas välisõhust, maapinnast, veest või kaljust ning juhib selle hoonesse. Soojuse transportijaks (pumpajaks) on madala keemistemperatuuriga külmaaine ehk külmaagens. Tööpõhimõtte skeem >

 Iga kilovatt-tunni (kWh) elektrikulu juures annab soojuspump 3-5 kWh soojusenergiat.

  •  

Õhk-õhk soojuspump

Sellist tüüpi soojuspump koosneb ühest välismoodulist ja ühest või mitmest sisemoodulist. Soojuspumba välismoodul võtab soojusenergiat välisõhust ning transpordib selle hoones asuvasse sisemoodulisse, kus juhitakse ventilaatori abil soojus ruumiõhku. Õhksoojuspumbaga ei ole võimalik kütta radiaatorite vett ega toota sooja tarbevett.

Välistemperatuuri langedes langeb ka soojuspumba võimsus. Õhksoojuspumbaga võib aastas säästa küttekulult 30-50% (va soe tarbevesi). Õhk-õhk tüüpi soojuspump sobib suurepäraselt kasutamiseks koos mõne teise küttesüsteemiga (elektriküte, gaasiküte jne).

Maksimaalse kokkuhoiu tagamiseks õhksoojuspumbaga peab juba kasutatav küttesüsteem olema õigesti seadistatud. Väga oluline on hoonesse sooja puhuva sisemooduli asukoht ruumis. Hoone peab soojuse efektiivseks levimiseks olema avatud siseplaneeringuga.

Võrreldes teiste soojuspumbasüsteemidega on õhksoojuspumpa investeerimine suhteliselt odav ning aitab oluliselt küttekulutustelt kokku hoida. Lisaks aitab õhksoojuspump oluliselt parandada ruumiõhu kvaliteeti.


  •  

Õhk-vesi soojuspump

Õhk-vesi soojuspump võtab soojusenergia välisõhust nagu õhusoojuspump, kuid ruumis kannab selle üle vesiküttesüsteemile. Õhk-vesi soojuspumbaga saab kütta hoonet põrandakütte- või radiaatorküttesüsteemi kaudu ning toota sooja tarbevett.

Õhk-vesi soojuspumba välismoodul ammutab soojusenergiat välisõhust ja kasutab seda siseosas asuva veemahuti (katla) kütmiseks. Õhk-vesi soojuspump annab aastas küttekuludelt kokkuhoidu 50-60% . Isegi madalate välistemperatuuride juures on kokkuhoid märgatav.

Õhk-vesi soojuspumba paigaldamine on odavam kui maasoojuspumba paigaldamine. Samas on aastane kasutegur võrreldav maasoojuspumbaga ning puudub vajadus töömahukaks maakollektori paigaldamiseks.