Õhksoojuspumbad, soojuspumbad, õhukonditsioneerid, ventilatsiooniseadmed

KKK Soojuspumpadest


Kuhu pöörduda, kui mul on probleeme soojuspumbaga?

Kõigepealt peaksite pöörduma edasimüüja poole, kes Teile seadme müüs ja/või paigaldas.

Mida teha pärast elektrikatkestust?

Pole vaja midagi teha, soojuspump taaskäivitub ise.

KKK õhk-õhksoojuspumbad

 

Siia oleme koostanud õhk-õhksoojuspumpade levinumad küsimused ja vastused.

Siseosa ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalile?

Asendage kaugjuhtimispuldi patareid. Vastasel juhul pöörduge edasimüüja/paigaldaja poole.

Miks vilgub siseseadme elektritoite märgutuli pidevalt?

Jadasignaali häire sise- ja välisseadme vahel.
Katkestage pinge, oodake 5 minutit.
Lülitage pinge uuesti sisse.
Kui viga kordub, pöörduge seadme edasimüüja/paigaldaja poole.

Miks vilguvad siseseadme märgutuled pidevalt?

Sisemooduli õhusuunajad ei ole õigesti paigaldatud.
Kontrollige, kas õhusuunajad on õigesti paigaldatud.

Skall jag stänga av värmepumpen på sommaren?

 

Om du vill att din värmepump inte skall dra någon ström alls sommartid kan du bryta spänningen.
Men du kan också använda den som luftkonditionering varma sommardagar.
Det kostar endast c:a 1 kr/timme.

Hur ofta skall jag göra rent filtren i inomhusdelen?

 

C:a 1 ggr/månad eller oftare vid behov.
Öppna inomhusdelens kåpa på framsidan och dammsug filtren.

FAQ Luft/Vattenvärmepump

Varför får jag ingen värme i huset?

 

Kontrollera att husvärmen är tillslagen i menyn på inomhusenhetens kontrollpanel.
Kontrollera att alla termostater på elementen är öppna.
Kontrollera eventuell larmkod.
Vid L9 larm, kontrollera smutsfiltret, samt trycket i systemet.

Varför startar och stoppar utomhusdelen sommartid trots att inget varmvattenbehov föreligger?

 

Lägsta möjliga framledningstemperatur är 25°C.
Blockera husvärme på inomhusdelens kontrollpanel.

Varför blir det inte varmt i rummet vid låga utomhustemperaturer när jag använder trådlös fjärrkontroll?

 

Kontrollera/Ändra begränsning av framledningstemperatur i inomhusdelens kontrollpanel.
Kontakta din installatör för hjälp.

Hjälpte inte detta?

Kontakta din certifierade installatör.

Du hittar alla våra återförsäljare här