Õhksoojuspumbad, soojuspumbad, õhukonditsioneerid, ventilatsiooniseadmed

ErP Direktiiv


Küttevajaduse määrab ära teie maja suurus.

Energiasildil näidatud võimsuse (kW) järgi saate määrata, kas soojuspump suudab kütta väikest või suurt pinda.

Väikesel majal on väiksem küttevajadus kui suurel majal ja väikese maja puhul piisab kogu pinna kütmiseks väiksemast arvutuslikust võimsusest.

 

 

Väikse määratletud võimsusega seade (kW) kütab ära väiksema pinna ja suure määratletud võimsusega (kW) seade  kütab ära suurema pinna.

Suurel majal on suurem küttevajadus kui väikesel majal ja suure maja puhul on kogu pinna kütmiseks vaja suuremat arvutuslikku võimsust.

Mis on SCOP?

Varem mõõdeti soojuspumba energiatõhusust ainult temperatuuril +7 °C ja seda nimetati soojuspumba soojusteguriks (COP). Ühes punktis mõõtmine annab soojuspumba efektiivsusest väära pildi. Seetõttu on mindud üle näitajale sesoonne soojustegur (SCOP).

 

 

 

 

Et anda teile kui tarbijale võimalikult õiglase pildi, mõõdetakse efektiivsust neljas erinevas punktis ja võetakse arvesse isegi sulatamist.  See on sesoonne soojustegur, SCOP.

Arvutusliku võimsuse ja SCOP-i suhe

Arvutuslik võimsus ei ole maksimaalne võimsus, vaid üks viis väljendada sesoonset soojustegurit SCOP. Valitud arvutuslik võimsus mõjutab soojuspumba sesoonse soojusteguri (SCOP) väärtust.

 

 

 

 

Isegi siis, kui soojuspumbal B on hea sesoonse soojusteguri (SCOP-i) väärtus, ei rahulda see soojuspump kinnistu energiatarvet samamoodi nagu soojuspump A.

 

 

 

Energiasildil näidatud võimsustarve.

 

Energiasildilt näete, kui suurt võimsust (kW) kasutati soojuspumba testimisel. Energiasildil toodud võimsuse väärtuse (kW) järgi näete, kas soojuspumbaga saate kütta suure või väikese pinna.

ErP-direktiiv

Aastaajaga seotud efektiivsusaste on uus viis kütte- ja jahutusseadmete klassifitseerimiseks, mis põhineb seadme aastaringsel energiatõhususel. SEER-väärtus (Seasonal Energy Efficiency Ratio) ja SCOP-väärtus (Seasonal Coefficient Of Performance) näitavad soojuspumba tegeliku energiakulu jahutamisel ja kütmisel. Aastaajaga seotud efektiivsusastet kasutatakse EÜ direktiivis, mis käsitleb energeetilisi tooteid (ökodisaini direktiiv) ja määrab miinimumnõuded, mida tootja peab täitma energiat tarbivate toodete puhul.

Suur SEER-/SCOP-väärtus aitab kaasa CO2 heitmete vähendamisele

Mitsubishi Electricsi tooteid iseloomustab suur aastaaegadega seotud efektiivsusaste, mis aitab säästa suuri summasid. Kui kliendid valivad suure SEER-/SCOP-väärtusega tooted, siis aitavad nad kaasa CO2 heitmete ja kogu energiatarbimise vähendamisele, mis omakorda vähendab ka kulusid. Uus energiaklassifikatsioon näitab aastaaegadega seotud efektiivsusastet ja ulatub D-st kuni A+++-ni.

Tasub mõelda oma maja energiatarbele.

 

Energiasildilt näete, kui suurt võimsust (kW) kasutati soojuspumba testimisel. Energiasildil toodud võimsuse väärtuse (kW) järgi näete, kas soojuspumbaga saate kütta suure või väikese pinna. Väike määratletud võimsus (kW) kütab ära väiksema pinna ja suur määratletud võimsus (kW) kütab ära suurema pinna.

Kui valida liiga väike soojuspump, vähendab see esitatud sesoonse soojusteguri (SCOP-i) väärtust ja üldist säästu.

Genomskärning-hus

2013. aastal muudeti õhukonditsioneerimisseadmete regulatsiooni

1. jaanuaril 2013 muudeti reegleid ühel tootekategoorial – õhu konditsioneerimise süsteemidel võimsusega kuni 12 kW. Mitsubishi Electric tervitab uut direktiivi ja on uuenduste ja uute toodete väljatöötamisel juba esirinnas. Nende nõuete täitmiseks lasi Mitsubishi Electric välja õhksoojuspumba Kirigamine (MSZ-FH), mille energiaklass on A++ ja 2017. aastal uue õhksoojuspumba Kirigamine Style (MSZ-LN), mille energiaklass on juba A+++. Kolm uut energiaklassi, mis näitavad, et toode on efektiivsem kui energiaklass A, on A+, A++ ja A+++, millest A+++ on kõige efektiivsem.

 

Uue märgistuse mõte on selles, et energiaklass A+++ vastaks energiatõhususe kõrgeimale tehnilisele piirile, milleks oleme praeguste tehniliste teadmiste baasil võimelised.

 

Lisateave uue ErP direktiivi ja Mitsubishi Electricu kohta.
Lugege meie toodete kohta, mis vastavad ErP-direktiivile.

Kyoto lepingu kokkulepped

See leping muutis meie igapäevaelu ja reguleeris ümber meie energiakäsitluse kogu EL-is. Selle harta kõige silmapaistvam otsus on traditsiooniliste hõõglampide järkjärguline keelamine, mis on asendatud paremate energiaallikatega, näiteks valgusdiood- ja luminofoorlampidega.

 

Direktiiv põhineb Kyoto lepingus sisalduvatel kokkulepetel ning selle eesmärk on vähendada kliimat mõjutavaid süsinikdioksiidi heitmeid, nõudes energiat tarbivatelt toodetelt teatud energiatõhususe astet. Seega on Euroopa ökodisaini direktiivi ehk lühidalt ERP-direktiivi (Energy-Related Products) eesmärk keskkonnahoidlikud tooted, mis on toodetud madala energiatarbimisega. Sortimendi erinevates osades võib tooteid liigitada ja ümber liigitada uutesse energiatõhususe klassidesse. Tulevikus hakkab energiatõhususe regulatsioon kehtima ka selliste toodete nagu arvutite, rõivaste, tolmuimejate, katusekivide, akende jne kohta.